Корисна інформація


Творчість  класного  керівника

                         Класний керівник - це особа, яка за дорученням народу має повсякденний
   доступ до найдорожчого народного багатства - душі, розуму, почуттів дітей,
   підлітків і юнаків. Перед ним, з одного боку, моральні цінності, створені,
   вистраждані протягом століть, з другого - багатство народу, його майбутнє,
   його надія - молоде покоління. Класний керівник творить найбільше
   багатство суспільства - Людину...

                                                          В. О. Сухомлинський
    
       
                  Класний керівник — стрижень виховного процесу. Це нитка, яка зв’язує в одне ціле дитину, вчителя-предметника, батьків, громадськість. Класний керівник — універсальна особистість. Це і вихователь, і психолог, і соціальний педагог, і педагог-організатор.
              Дуже  часто  трапляється, що всі  спогади  про  школу  так  чи  інакше  пов’язані  з  іменем  класного  керівника. Якщо  ця людина  поєднує  в  собі  якості  педагога, вихователя, психотерапевта, то  саме  до  нього  звертаються  учні  зі  своїми  радощами  і  смутками, саме  він  допомагає  розв’язати  конфлікти  з  батьками  і  педагогами, його  посвячують  в  дитячі  таємниці. Отож, ця  діяльність  школі  необхідна, і  людина, що  виконує  ці  функції, потрібна.
             Основне призначення класного керівництва зумовлене сучасним завданням, яке
   ставить перед собою суспільство, - максимальний розвиток кожної дитини, збереження її неповторності, розкриття її потенційних талантів та   створення умов для нормального духовного, розумового  та  фізичного  вдосконалення.
         Вчитель  повинен  бути  і  наставником, і  помічником, і  захисником, і  другом, який допоможе  дитині  набути не  тільки  знання  про  навколишній  світ, оволодіти  уміннями  і  навичками, а  й  допоможе  адаптуватися  в  цьому  світі, розкрити  і  проявити  свої  здібності, відчути  себе  самостійною, творчою  особистістю, яка  здатна  змінити  світ.
          Ефективність  роботи  класного керівника визначається  тим, якою  мірою навчально – виховний  процес   забезпечує  розвиток  творчих  здібностей  кожної  дитини, формує  творчу  особистість  і  готує  її  до  творчої, пізнавальної  та  суспільно - трудової  діяльності.
            Виховання  - процес  безперервний. Нагромадження  нових  знань, зміна  або  зміцнення  поглядів, переконань, звичок  відбувається  постійно.
         Завдання  вчителя – відкрити, захопити  і  спрямувати  кожного  учня  на  цікавий, змістовний  особистісно  і  суспільно  корисний  шлях  самовдосконалення.
         Відкрити  учня  - це  означає, спираючись  на  життєвий  досвід, показати  йому  самого  себе, способи  розвитку  його  сил, якостей, здібностей. Важливо переконати  його  в  тому, що  всі  чесноти, як  і  недоліки, залежать  від  нього. Від  його  рівня  свідомості  і вміння  будувати життя. Щоб  розкрити  учня, потрібно  організувати  його  діяльність  у  колективі.
         Захопити  учня – це означає  викликати  у  нього  потребу  організувати  себе  для досягнення  суспільно  і  особистісно  значущих  цілей. Потрібно  ставити  посильні для  дитини  завдання, за  успішне  їх  виконання  похвалити. Навіть  невелика  перемога  над  собою  робить  людину  успішною.
         Виходячи  з  таких  позицій, на  мою  думку, успішність  організації  виховного  процесу  з  класним  колективом  залежить  щонайперше  від  добре  продуманого  планування  виховної  роботи  вчителем. Проте  планування  виховної  роботи – це  не  лише  складання  сітки  виховних  заходів ( як  розуміється  деякими  вчителями). Це  набагато  ширша, об’ємна  робота  по  всесторонньому  вивченню  вихованців, їх  інтересів, поглядів, стосунків  в  сім’ях  та  серед  однолітків.
       Цінним  порадником  у  цій  роботі  став  «Щоденник  класного  керівника». Він  містить  важливі для  планування роботи  з дітьми  поради, перелік  нормативних  документів, визначає  методику  роботи  класного керівника, його  основні  завдання  та  пріоритетні  напрямки  роботи  в  загальному. Проте  у  щоденному  використанні  такий  «Щоденник…»  не  досить  зручний, оскільки  теоретична  інформація  межує  з  практичними  матеріалами. Тому  я  вирішила  скористатися  методичними  порадами  цього  посібника  і  на  їх  основі  запропонувати  власний  погляд  на  зміст  «Супутника  класовода».
       Пропоную  Вашій  увазі  структуру  «Супутника  класовода», який  розробила  за  власним задумом.
      Кожен розділ  розміщується  на  окремому  аркуші  і  заповнюється  або від  руки, або в  електронному варіанті.  Всі аркуші  збираю у  файловій  папці. Розділи  розташовую  так, як зручно. Частину  інформації  можна  помістити  у  класний куточок.

I блок. Загальна  інформація
   
    В  цьому  блоці  я  пропоную  помістити  інформацію, яка  може  стати  потрібною  повсякчас, починаючи  з  1 вересня   і  до початку  наступного  навчального  року. І  в  разі  термінового  подання  подібної  інформації   для   адміністрації  школи, педагога – організатора, соціального  педагога , я  зберігаю  її  також  в  електронному  варіанті.

1. Титульний лист

Супутник  класного  керівника
Прізвище, ім’я, по  батькові                                                          
Клас
200/200 навчальний  рік

2. Розклад  уроків

3. Загальні  відомості   про  учнів 

№ п/п
№  особової  справи
Прізвище, ім’я  учня
Дата  народження
Домашня  адреса


4.Статистика

Роки
Хлопчики
Дівчатка
Всього
Всього
5. Соціальний  паспорт  класу   

Категорія   дітей
Прізвища, імена
Сироти / напівсироти

Діти  під  опікою

Малозабезпечені  сім’ї

Багатодітні  сім’ї 

Сім’ї   неповні


Група  ризику
А) на  обліку  в  кімнаті   неповнолітніх
б) на внутрішньо шкільному  контролі


Неблагонадійні  сім’ї
а) батьки, що ведуть  аморальний  спосіб  життя ( зловживають  алкоголем, вживають наркотики) 
б) батьки не приділяють  відповідної  уваги  вихованню  дитини
в)батьки  не  справляються  з  вихованням дитини
г) батьки  перебувають  на  обліку  в  міліції


Часто хворіючі   діти

Діти - інваліди
6.Загальні  відомості  про  батьків  учнів
№п/п
П.І.Б учня
П.І.Б. батька  і  матері
Місце  роботи  батьків, посада
Контактні  телефони7.Інформація  про  дітей  класу, що  мають  статус  потерпілих  від  аварії  на  ЧАЕС

№п/п
П.І.Б.
Дата  народження
№ чорнобильського  посвідчення
Дата  видачі8. Дні    народження  дітей
(зручно  для проведення Дня Іменинника і  привітань, висить і на стенді)

вересень
19
Іванов  Сергій
27
Титаренко  Ольга
жовтень


9.Забезпечення  учнів  підручниками

№п/п
П.І.Б.
Підручники, що  отримали

10. Інформація про зайнятість  учнів  в  позаурочний  час  (в школі)
(гуртки, факультативи, спортивні секції,  додаткові  заняття та  інш.)

Прізвище, ім’я
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
Субота
Неділя


11. Інформація про зайнятість  учнів  в  позаурочний  час  (поза  школою)

Прізвище, ім’я
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
Субота
Неділя


12.  Ланцюжок  для термінового   інформування  учнів
        Іноді  трапляється, що  потрібно  довести  до  відома  всіх  учнів  класу важливу  інформацію . В  такому  випадку  я  створила мобільні   групи  дітей, в  яких  визначено  відповідальних. Вчитель  або  староста  класу  телефонує  лише  4 учням  із  28, передаючи  зміст  інформації. Далі  роботу  продовжують  відповідальні  груп.

(висить і  на стенді, в 1 рядку   вказані  прізвища  і  телефони  відповідальних, кому телефонує   староста за дорученням класного  керівника)
1-а група
2-а група
3-я група
4-а група
Кузьмина Юлія
38 – 39 -84
Шовкова  Ольга
38 – 39  -  67
Никоненко  Дмитро
38 – 39 -47
Пащенко  Сергій
38 – 39 -35
Іванов  Ілля
………
……………
……………..
Титаренко Владислав
……..
……………….
………………..
Кузьменко Денис
………….
………………….
………………..
Кислицька  Ірина
……………
………………..
…………………..
Ненахов  Антон
…………….
…………………
………………..

……………..
…………………
…………………


12. Листок  здоров’я 
        Інформація  про  стан  здоров’я  кожної  дитини , як  правило, міститься  в  медичній  карті  учня. Проте  така  інформація  необхідна  класному  керівнику. За  допомогою  медичного  працівника  можна  скласти  «Листок  здоров’я», в  який  додатково  внести  не  лише  поради  лікаря, а  й  побажання  батьків.
№п/п
П.І.Б.
Зріст
Колір  площини
Зір
Діагноз
Група здоров’я
Група  по  фізкультурі
Рекомендації   лікарів
Побажання  батьків
II блок.  Виховна  робота

   В  другому  блоці  «Супутника  класовода»  я  пропоную  розмістити  інформацію, яка  допоможе  правильно, змістовно  спланувати  напрямки, форми  виховної  роботи  з  класним  колективом  в  цілому, і  з  кожним  вихованцем  зокрема.
    
       Треба виховувати дітей своєю любов’ю, вірити їм, допомагати стати добрими і великодушними. Ні в якому разі не зневажати, не пригнічувати, а, навпаки, підносити власну гідність кожного. Не потрібно боятися бути добрим, ніжним, ласкавим. Часто, не бажаючи поступитися, ми протиставляємо свою волю волі учня і тим самим втрачаємо духовний зв’язок з ним. Багато ситуацій можна вирішити за допомогою ласки, жарту, казки. Без ласкавих слів дитині все одно, що без сонячного світла. А звідси і погані вчинки - “в темряві”. Людське ставлення до дитини - це усвідомлена, цілеспрямована праця, що виключає жорстокість, праця з надією на формування найкращих рис і якостей. Потрібно любити дітей такими, якими вони є, бережно ставитися до кожного з них, спиратися лише на позитивне і вести боротьбу зі слабкостями. А головне, щоб діти були завжди далеко від полюса зла. Нехай зрозуміють, що любов, доброта, великодушність сильніше від усього недоброго, злого.
      Виходячи  з  таких позицій,  у   власній  педагогічній діяльності   вчитель  має  керуватися  певними  правилами – заповідями. Для  мене  взірцем  таких  правил  є гуманно – особистісна  технологія  Ш.О. Амонашвілі.  Тому  до  «Золотих  правил» класовода  я  включаю  десять таких   заповідей, які  розміщую  у  розділі
1. «Золоті  правила»   класовода

1. Налаштуй  дитину  на  виховання.
2. Зроби  радістю  її  спілкування з  тобою.
3. Середовище  дорослого  спілкування  - зразок.
4. Першооснова  - віра  в дитину.
5. Піклування  один  про  одного, про  людей.
6.Не  вивищуй  і  не  принижуй  штучно.
7. Зрозуміти  людину  треба  нам.
8. Проникливість, послідовність, терплячість.
9.Доброта, любов + вимогливість, відповідальність.
10. Геть  авторитарність, грубість, примус.


       Класний  керівник – це  людина  творча,  як будь – який  дослідник, він  створює  свою творчу  лабораторію, яка  допомагає  йому  побудувати  виховний  процес  захоплюючим.
     Звичайно, перш  ніж  будувати  свою систему  роботи  по  формуванню  творчої  особистості  дитини, необхідно  вивчити  її  індивідуальні і  особистісні  якості, її  інтереси  і  нахили. Це  є  наступним  етапом  моєї  роботи.
      Разом  з  психологом   ми  виявили  рівень  розвитку  психічних  процесів  учнів. Визначили  тип  темпераменту, шляхом  спостереження. Анкетування, індивідуальних  бесід  з  учнями, визначили  їхні  особистісні  особливості, вивчили  особливості  характеру  і  поведінки, дослідили  інтереси  учнів, їхні  нахили до  певного  виду  діяльності, склали  карту  спрямованості  інтересів  учнів, визначили  статус  кожного  учня  в  дитячому  колективі ( лідери, популярні, замкнуті, ті, хто  прилаштовується), визначили  роль  дитини  в  суспільному  житті  класу ( ініціатор. Виконавець, організатор), виявили  у   дітей  позитивні  якості, які  слід  розвивати  і  негативні  якості, від  яких, по  можливості, слід  позбавитися.
      В  результаті  такої  роботи  стало  можливим  створити  карту  рівня  вихованості  учнів  класу, яка  стала  наступним  необхідним  розділом  цього  блоку «Супутника…»

   2. Карта  рівня   вихованості   учнів   класу
      (оцінюється  кожним  учнем  по 10 бальній  системі)

Ставлення
До  суспільства
До  людини
До  себе
До  праці
До  прекрасного
Показники  вихованості

Прізвище, ім’я
Всього:


      Після  отримання  цих  результатів, я  допомогла  учням  визначитися  з  вибором  гуртків .

3. Психолого-педагогічна  характеристика класу

4. Мета   виховної  роботи

5. Виховні  завдання

6. Закони  шкільної  родини   
     
      Слід  зазначити, що   в  класі  працює  самоврядування. Вся  творча  діяльність  колективу  відбувається  в  уявному  Зоряному  місті. Назва  цього  міста  невипадкова. В  кожній  людині  живе  маленьке  сонечко, яке  зігріває  добротою, ласкою, щедрістю  усіх  тих, хто  знаходиться  поруч. Водночас  кожна людина є  маленькою  зірочкою, блиск  якої  освічує її  життя. Ця зірочка  спонукає  людину  бути  активною, творчою, ініціативною, талановитою. В нашому  класі  таких  зірочок  29. І  кожна  сяє  своїм особливим  блиском, світлом.
     Тому  наше  уявне  місто  ми  назвали ЗОРЯНЕ.  І  в  ньому  кожен:
З  ірка
О птимізму
Р  адості
Я скравості
Н аполегливості
Е енергійності

    Кожна  зірка  має  свою  силу  світла. Якщо  зоря  дуже  віддалена, її  блиск  менший. В нашому  місті  всі зірочки  можуть  себе  проявити  в  колективних  творчих  справах. Зірки  з  більшою  силою  блиску  зібрали  навколо  себе зірочок, які  мають подібний  колір свого світла. Так  утворилися  сузір’я: «Краси  і  затишку», «Внутрішніх  справ», «Цікавого  дозвілля», «Порядку  і дисципліни», «Здоров’я», « Зеленого дива», «Книголюбів».
   Таким  чином, у  «Супутнику…» є  необхідність  збереження  такої  інформації  у  розділі

7. Доручення  учнів
(висить  і   на стенді)

Прізвище, ім’я 
Доручення
відповідальні
помічники


8. Перспективний план виховної  роботи  школи на навчальний  рік
(видається  адміністрацією  школи)

9. Загальношкільні   заходи
(видається  адміністрацією  школи)

Дата проведення
Назва  заходів
Відповідальні
Класний  керівник


         Наступним  етапом  моєї  діяльності  було  складання  плану – програми  виховної  роботи  з  дитячим  колективом. Я  вважаю, що  головна  мета  планування – так  організувати  життя  дитячого  колективу   в  позаурочний  час, щоб  учні  добровільно, непримусово,  з  великим  бажанням  приймали  участь в  різноманітних  справах  класу  і  школи, вчилися  бути  самостійними, уміли  б  оцінювати  свої можливості  і  постійно  намагалися  пізнати  самих  себе. Тому  план – програма  повинен  відображати продуману систему виховної роботи, її  провідні напрямки на певний відрізок часу , передбачати проектування розвитку колективу і моральне удосконалення  окремих учнів, намічати необхідну сукупність заходів для вирішення   конкретних завдань.
         У  своїй  роботі  до  планування  я  залучаю  самих  учнів, тому  що  вважаю, що
колективне планування – це творча та організаторська діяльність, за якої кожний член колективу бере участь у визначенні перспектив, у пошуці та виборі спільних справ на новий період, розробці конкретного плану роботи.
          Зміст  існування  класного  колективу – життя, насичене  яскравими  подіями  та  враженнями, а  діяльність – активна, усвідомлена, як  необхідність, що  тішить  душу. Однією  з  найефективніших  форм  саме  такої  діяльності  є  колективні  творчі  справи. Плануючи  сітку  виховних заходів, в  першу  чергу:
·        Визначаю  мету  і завдання  відповідно віку  дітей, рівня    розвитку  колективу.
·        Залучаю  до  планування  самих  дітей у формі  конкурсів  на  найкращу пропозицію щодо плану, на найкращий проект справи; заповнення анкет-пропозицій; розвідку справ; виготовлення газет-“блискавок” із пропозиціями щодо плану ; аукціон ідей.
·        Вивчаю  календар  знаменних  дат  і   план  школи.
·        Виявляю  необхідні  для поглибленого  вивчення  навчальних  предметів  екскурсії, перегляди  вистав.

       В  сукупності  утворюється  перелік  справ,  які  обговорюються  у ділових  іграх «Плануємо  життя  класу», на  класних  годинах «Перспективи  нашого  класу».
          Слід  зазначити, що  діти  молодшого  шкільного  віку – це  безпосередні, життєрадісні, жваві  вихованці. Вони  самі  із  задоволенням  підкажуть, допоможуть  обрати   ту  справу, яку  потребує  їхня  дитяча  природа, їх  віковий  рівень. Ми разом  обираємо  те, що  найцікавіше  і  необхідніше. Виділяю  «найцікавіше», бо діти  обирають  саме  такі  за  змістом  справи. Але  ж  є  те, чого  діти  не  розуміють, те, що  потрібно  для їх  розвитку. Таке  «необхідне»  приховую  у  привабливій  формі  і  назві  роботи:
·        Збір – вікторина «Чому вулиці  носять  таку  назву»
·        Година  спілкування  «Як я можу  проявити  милосердя»
·        Дискусія «Хто  повинен  захищати  Вітчизну?»
·        Рольова  гра «Суд  над шкідливими  звичками»

           Кожну  творчу  справу  доповнює  низка  справ для  окремих  груп  колективу.  Таким  чином, у  підготовці  до  класної  години -   збору  «Чисте  джерельце», присвячене  Всесвітньому  дню  води, сузір’я «Внутрішніх  справ»  розробляло  завдання  для  кожної  мікро групи  колективу:
·        Сузір’я  «Цікавого  дозвілля»  готувало   випуск  стіннівки  з  ребусами на екологічну  тему;
·        Сузір’я «Книголюбів»  проводило пошук  інформації  щодо  проблем  замулення  джерел.
·        Сузір’я  «Зеленого  дива» визначало  наявність  існування  проблеми  в  нашій  місцевості.
         В  результаті  проведеної  роботи  складається  коло  необхідних  і  цікавих  для  дітей  справ. Саме  тепер  є  можливість  скласти  наступний  розділ:

10. Перспективний  план  роботи  з  класним  колективом

Дні  тижня
  Основні      виховні      заходи 
Заходи  по  формуванню  інтересу  до  школи, колективу, навичок  одержання  знань
Заходи  по  охороні  життя  та  здоров’я    учнів
Індивідуальна  робота  з  учнями
Взаємодія  з  органами  учнівського  самоврядування       Особливу  роль  у  формуванні  творчої  особистості  дитини  я  надаю  сім’ї. Я  вважаю, що  діти   і  батьки  знаходяться  в  постійному  пошуку, сучасна  сім’я  має  великий  інтелектуальний  потенціал, а  завдання  вчителя – вміло  використати  його  для  організації  вільного  часу  дітей, заповнюючи  дозвілля  корисними  як  для  здоров’я, так  і  для  розуму  справами. Яку  сторону розвитку  ми  не  взяли  б, завжди  визначальну  роль  відіграє  сім’я.  Саме  сім’я  відповідає  за  фізичний  і  емоційний  розвиток  дитини, сім’я  грає  головну  роль  в  розумовому  розвитку  дитини, впливає  на  ставлення  дитини  до  навчання  і  в  більшості  визначає  її  успішність.
      Виходячи  з таких  міркувань, до  плану роботи  з  дитячим  колективом  я  обов’язково  включаю  розділ «Взаємодія  з  батьками»  з  метою  залучення  батьків  до  колективної  співпраці. Метою  такого  включення  я  вважаю – донести  до  батьків розуміння  їхньої  ролі  у  формуванні  творчої  особистості  дитини, розуміння  того, що  для  дитини  дуже  важлива   похвала, підтримка  і  схвалення  батьками  тих  справ, якими  захоплені  їхні  діти, змога  пояснити  батькам, що  діти  не  повинні  бути  лише  взірцями  життя, вони  можуть  і  повинні  бути  активними  його  будівельниками.


11. Взаємодія  з  батьками

Дата проведення
Тема
Форма проведення
12. Готуємося  до  батьківських  зборів
(тут збираю  свої  «чернетки»  зборів, необхідний  матеріал  для  виступів, обговорень  тощо)

13. Облік  відвідування  батьківських  зборів

Прізвище, ім’я  дитини
Дати проведення  зборів

14. Протоколи   батьківських  зборів

15. Анкетування  батьків
цьому  розділі  я  збираю  результати  анкетування  батьків  за  різними  напрямками)

16. Батьківський  комітет  класу

№ п/п
П.І.Б.
Телефон
Напрямок  діяльності
1


Замовлення  екскурсій
2


Організатор  свят
3


Казначей
4


Замовлення  екскурсій
5


Організатор  свят


       Класний  керівник – це  організатор  і  керівник  цілісного  педагогічного  процесу. Це  педагог, який  є «центром» організації, координації  всіх  впливів, спрямованих  на  одну  особистість, на  колектив  учнів. Діяльність  класного  керівника  в  сучасній  школі  необхідно  оцінювати  саме  з  такої  позиції. А  свою  роботу  я  хочу  завершити  словами  В.О. Сухомлинського: «Через  казку, фантазію, гру, через  неповторну  дитячу  творчість -  вірна  дорога  до  серця  дитини». 

Немає коментарів:

Дописати коментар